ΟΡΟΙ & ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Όροι χρήσης

Ο επισκέπτης ή χρήστης των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου www.figouriniepiplou.gr υπόκειται στους πιο κάτω όρους, τους οποίους οφείλει να διαβάσει προσεκτικά. Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με κάποιον από τους πιο κάτω όρους, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το διαδικτυακό τόπο και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από αυτόν.


Αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων

Το figouriniepiplou.gr μπορεί να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά αυτούς τους όρους για τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν στο μέλλον. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά από την δημοσιοποίηση των αλλαγών θα σημαίνει ότι αποδέχεται και συμφωνεί με τις αλλαγές. Στην περίπτωση που δε συμφωνεί με τους νέους όρους θα πρέπει να σταματήσει τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.


Πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο www.figouriniepiplou.gr

Το figouriniepiplou.gr έχει το δικαίωμα να τροποποιεί, να αναστέλλει ή και να διακόπτει για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα όλο ή μέρος του δικτυακού του τόπου, να αλλάζει, να βελτιώνει ή να αναβαθμίζει αυτήν χωρίς καμία ειδοποίηση.


Σύνδεσμοι

Το figouriniepiplou.gr είναι πιθανόν να έχει συνδέσμους με άλλα web sites. Σε αυτήν την περίπτωση το figouriniepiplou.gr δεν είναι υπεύθυνο για την εξέταση ή αξιολόγηση, το περιεχόμενο ή την ποιότητα των παραπάνω sites. Το figouriniepiplou.gr δεν είναι σε θέση να παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά την παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων. Ο κίνδυνος ή η ζημιά που μπορεί να προκληθεί μετά από τη σύνδεση του χρήστη της ιστοσελίδας με αυτά τα sites βαρύνει τον ίδιο και αυτός φέρει εξολοκλήρου την ευθύνη. Το figouriniepiplou.gr δε φέρει ουδεμία ευθύνη.


Αποποίηση ευθυνών

Τα στοιχεία στην ιστοσελίδα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν νομικές συμβουλές. Η χρήσης αυτής της ιστοσελίδας δεν δημιουργεί σχέση μεταξύ δικηγόρου – πελάτη. Οι πληροφορίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα είναι αποτέλεσμα επιμελούς επιστημονικής επεξεργασίας όμως δεν είναι/ αποτελούν ούτε δύναται να θεωρηθούν νομικές συμβουλές επί συγκεκριμένου ζητήματος. Συνεπώς, ουδεμία ευθύνη φέρω έναντι των αναγνωστών του παρόντος σε περίπτωση χρήσης των πληροφοριών αυτών σε νομικά τους ζητήματα. Για οποιοδήποτε νομικό θέμα αντιμετωπίζουν οι αναγνώστες θα πρέπει να απευθυνθούν σε κατάλληλους νομικούς συμβούλους. Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι δεν θα πρέπει να στέλνετε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με πιθανές νομικές υπηρεσίες σε εμένα έως ότου λάβει χώρα γραπτή επιβεβαίωση για την παροχή των νομικών υπηρεσιών που ζητήσατε. Εάν δεν έχετε λάβει τέτοια γραπτή επιβεβαίωση δεν θα εξετάσω οποιαδήποτε βιβλιογραφία που μου στέλνετε ως εμπιστευτική. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;
  Επικοινωνήστε μαζί μας!